PJ – Tec

Alt i spor-arbejde

 

Sporspærring

 

PJ-tec varetager en bred vifte af jernbaneprojekter i det meste af landet .

Pj-Tec er en landsdækkende virksomhed med mange års erfaring inden for sporteknisk arbejde og sikkerheds ledelse på de danske baner.

Vi kan tilbyde tjenester som rådgivning, vagtposter, SR arbejdsleder SR2, SR1, sporteknikere , håndmænd og troljeførere mv..

NYT              NYT               NYT               NYT              NYT:

Nu tilbyder vi også OR sporspærring på de dele af fjernbanen, der er udstyret med ETCS

Link til strækninger med ETCS: Klik HER

Jernbane sikkerhed:

Vi er et rådgivende/udførende firma omkring jernbane sikkerhed ved sporombygninger, renovering af broer, svejsearbejde og underboring.

Svejsearbejde:

Pj-tec råder over uddannede svejsere, som kan udføre alle former for svejsninger, vi har vor egen svejse afdeling som udfører alle former for svejse-tekniske opgaver og spændingsudligning.

Billedemateriale når PJ-Tec  svejser og spændingsudligner skinner kan ses her: Skinnesvejsning

Sporteknisk arbejde:

Pj-Tec har uddannet personale og værktøj til løsning af alle sportekniske opgaver som sporopbygning, sporvedligehold, udbedring af sporfejl mv.

Vi har naturligvis altid en gældende sikkerhedsgodkendelse hos Banedanmark.

Sporteknik

Udlejning af materiel:

Pj-Tec udlejer skinnekørende materiel og almindelige entrepren

ørmaskiner. Alle maskiner er godkendt ved Banedanmark og Trafikstyrelsen, udlejning af minigraver med eller uden chauffør eller maskinfører

Vi er derudover også et vikarbureau med de bedste vikarer indenfor sporarbejde, maskinfører og Sr-arbejdsledelse.

 

Herunder en lille video der viser hvordan vi suger skærver ud af sporet for at kunne skifte sveller:

Krab måling

Nu kan  Pj-Tec også tilbyde Krab måling af skinne geometrier og bla. finde sporviddefejl

Vi har indrettet en ny bil til formålet og vi kører rund i hele landet for at lave krabbemålinger.

Krab måling også kaldet krabbemåling eller spormåling er en avanceret måde at udmåle forskellige geometrier i sporet som fx. sporvidde, side retning, højde retning og vrid.

Krab måling

Eksempel på en krabbemåling:

krabbemåling

 

Fældning af træ

Pj-Tec tilbyder nu også træfældning hvor vores professionelle motorsavs fører fælder dit træ, vi tilbyder også bortskaffelse af dit træ samt snart også flishugning.

Vi rydder altid pænt op efter os.

 

Træ fældning

 

Flishugger

Se specifikationerne på vores nye Flishugger TP175 Her:

Kontakt Preben på Tlf.: 27 63 33 95 eller E-mail: pj@pj-tec.dk  for nærmere info.