PJ – Tec

Alt i spor-arbejde

Sporteknik

PJ-tec varetager en bred vifte af jernbaneprojekter i det meste af landet .

Pj-Tec er en landsdækkende virksomhed med mange års erfaring inden for sporteknisk arbejde og sikkerheds ledelse på de danske baner.

Vi kan tilbyde tjenester som rådgivning, vagtposter, SR arbejdsleder SR2, SR1, sporteknikere , håndmænd og troljeførere mv..

Jernbane sikkerhed:

Vi er et rådgivende/udførende firma omkring jernbane sikkerhed ved sporombygninger, renovering af broer, svejsearbejde og underboring.

Svejsearbejde:

Pj-tec råder over uddannede svejsere, som kan udføre alle former for svejsninger, vi har vor egen svejse afdeling som udfører alle former for svejse-tekniske opgaver og spændingsudligning.

Billedemateriale når PJ-Tec  svejser og spændingsudligner skinner kan ses her: Skinnesvejsning

Sporteknisk arbejde:

Pj-Tec har uddannet personale og værktøj til løsning af alle sportekniske opgaver som sporopbygning, sporvedligehold, udbedring af sporfejl mv.

Vi har naturligvis altid en gældende sikkerhedsgodkendelse hos Banedanmark.

 

Udlejning af materiel:

Pj-Tec udlejer skinnekørende materiel og almindelige entreprenørmaskiner. Alle maskiner er godkendt ved Banedanmark og Trafikstyrelsen, udlejning af minigraver med eller uden chauffør eller maskinfører

Vi er derudover også et vikarbureau med de bedste vikarer indenfor sporarbejde, maskinfører og Sr-arbejdsledelse.

 

Herunder en lille video der viser hvordan vi suger skærver ud af sporet for at kunne skifte sveller: